Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Common Question

Soalan Umum

Sistem SisEmas direka untuk semua pemilik kedai emas samada kecil atau besar

Harga adalah RM14,850 termasuk Sistem SisEmas, Server, Printer & Scanner QR Code.

Kami tidak mengenakan sebarang caj tambahan samada caj bulanan atau caj tahunan.

Hardware

Perkakasan

System Security

Sistem Keselamatan

SisEmas dibangunkan menggunakan PHP (Code Igniter) & Mysql

Semua data disimpan dengan selamat dalam server yang terletak di Kedai Emas

Pemilik kedai emas boleh akses SisEmas dari rumah atau mana-mana sahaja tempat yang mempunyai internet

Pemilik kedai emas mempunyai pilihan samada membeli sendiri atau menggunakan server dari kami. 2 pilihan server adalah seperti berikut:
1. Set PC Dell Baru RM 3,500
2. Set PC Dell Recond RM 1,500
Kos untuk setup server adalah RM 500

Pengguna dapat mengakses sistem menggunakan komputer, tablet atau telefon pintar.

Komputer Server akan diletakkan di Kedai Emas untuk memudahkan & mempercepatkan penggunakan sistem

Harga adalah temasuk Printer jenama Soonmark & scanner USB